Sınav Ve Değerlendirme

TÜRKÇE Eğitimi Anabilim Dalı programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 

· Ara Sınav 

· Final Sınavı 

· Kısa Sınav 

· Ödev Değerlendirme 

· Tez Sunma 

· Belge Sunma

.Uygulama gibi değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde ara sınav % 40 ve final sınavının katkısı % 60 olarak belirlenmiştir. 

SELMAN DEMİR
Güncelleme : 01.03.2017 10:32:37